Turf

Meeste grasareas in Suid-Afrika word totaal wanbemes.  Agron het BioSiol Blend aangepas en ‘n Agron GolfBlend  produk ontwikkel om aan die behoeftes van golf- en turfbane te voorsien met belangrike elemente om die bane in goeie toestand te hou.

Die produk kan aangepas word, na verkryging van onafhanklike ontleding, om elke baan of area verskillend te besmes afhangende van die spesifieke behoeftes van elke area.  Agron kan dus vir elke area sy eie unieke voorskrifmengsel voorberei wat sal lei tot ‘n beter langdurige verskil.  Om chemiese regstellings met Agron se produkte saam te meng, lei tot ‘n gespesialiseerde biologiese produk met unieke kenmerke.  Loging word verminder, opname in plante word verbeter en ‘n balans word geskep tussen elemente in die grond.  Sodra die balans bereik word kan die chemiese kunsmiskoste aansienlik daal.  

Agron is tans besig met bemesting op Loftus Versveld sedert April 2012.  Agron lewer die produk vir verskeie golfbane insluitend Groblersdal, Ermelo, Parys en meer onlangs, Leopard Creek en Blair Atholl.

 

  • Groblersdal Golf Club/Gholfklub
    Gholfklub
  • Loftus
    Loftus