Mynbou Resultate

Eagle Canyon

 • 15 October 2012: Soil prep on slope area
  15 Oktober 2012: Grondvoorbereiding vir die area
 • 16 October 2012: BSB application with Hydro Seeder
  16 Oktober 2012: BSB toediening met Hydro Seeder
 • 29 November 2012: First germination. Hot and humid with little rain.
  29 November 2012: Eerste ontkieming. Warm en humied met min reën.
 • 3 January 2013: Still good germination. Note - little to no erosion due to Flexterra mulch used.
  3 Januarie 2013: Steeds goeie ontkieming. L.W. - min tot geen erosie as gevolg van die Flexterra deklaag wat gebruik is.
 • 12 March 2013: Still hot and arid conditions. Minimal rainfall since January. Eragrostis Tef busy discolouring.
  12 Maart 2013: Steeds warm en droë kondisies. Minimale reënval sedert Januarie. Eragrostis Tef is besig om te verkleur.
 • 17 April 2013: Late rains promoted good colour and growth of indigenous specie mixture.
  17 April 2013: Laat reëns bevorder goeie kleur en groei van die inheemse spesie vermenging.

'n Steelkoolmyn

Die foto's hieronder is geneem by 'n Hoëveldse Steenkoolmyn oor 'n tydperk.  Agron se unieke 
BSB Mining Blend is gebruik in ooreenstemming met die onafhanklike grondontleding. Alle
grondvoorbereiding is gedoen deur 'n kontrakteur en die myn in ooreenstemming met die
gegewe spesifikasies. Biomosone grasmengesel is gebruik volgens SAKATA / Mayford
aanbevelings.  Die foto's wys 'n duidelike en volhoubare vordering!